2 Treffer, zeige 1 bis 2:
Handschrift (Biblioteca Apostolica Vaticana), Pal. lat. 267 Schriftdenkmal
ca. 15. Jh.
 113182699X
Bibel (Staatsbibliothek zu Berlin), 4º Inc 2840 Schriftdenkmal
1494-
 1047779986