5 Treffer, zeige 1 bis 5:
Musikhandschrift / Ms. 237.1.228a (XIX.184; 24075) Schriftdenkmal
 7616430-5
Sammelhandschrift (Tallinna Linnaarhiiv), Cm 3 Schriftdenkmal
 7715744-8
Handschrift / Reval / Stadtarchiv Tallinn / Cm 11 Schriftdenkmal
 4779096-9
Revaler Rechtsbuch Schriftdenkmal
 4616889-8
Livländische Reimchronik, 13. Jh. (Universitätsbibliothek Heidelberg) / Cod. Pal. germ. 367 Schriftdenkmal
ca. 1. Hälfte 15. Jh.
 7649838-4